Ontwikkelingsvoorsprong

 Vertoont jouw kind een ontwikkelingsvoorsprong?

Ouders van een kind met ontwikkelingsvoorsprong krijgen te maken met extra uitdagingen bij het opvoeden. Begrenzen blijkt ineens een opdracht, op school loopt het niet altijd even vlot (en soms helemaal niet), hun kind is vaker ongelukkig…. Maar ook veel ouders die twijfelen: is mijn kind wel hoogbegaafd of klopt die “ontwikkelingsvoorsprong”? Daarbij vertonen veel slimme kinderen op een bepaald moment in hun studiecarrière problemen.

Met al je vragen kun je bij ons terecht, in een infosessie, een oudergroep, in gezinsverband maar ook individueel. Dit bieden wij aan:

oudergesprek, groeigroep, studiecoaching individueel en groepsaanbod voor ouders
en onderpresteerder, psychotherapie & coaching op maat
van hoogbegaafd, hooggevoelig en 2E

Oudergesprek

Wij werken graag in gezinsverband, soms is het echter beter dat je als ouder apart komt en eens vrijuit kan spreken. Je kind wordt er dan in een volgend contact bij betrokken. We werken steeds op afspraak. Ons doel is je zo kort mogelijk te begeleiden, sessies worden ook gespreid zodat je voldoende tijd hebt om je in te werken.
Omdat de school een belangrijk deel uitmaakt van het leven van je kind, gaan wij regelmatig in overleg met de school. Ook daar speel jij een belangrijke rol, wij brengen een verslag met slimme tips mee en jij vult aan met je deskundigheid als ouder van jouw kind.

Ouder- en kind aanbod

In alle begeleidingen worden ouders nauw betrokken, bij jonge kinderen wordt meestal gewerkt met ouder en kind sessies. Samen met je kind volg jij het therapeutisch/coachend gesprek. Op die manier leer jij ineens ook hoe jij je kind anders (beter?) kan begeleiden. Steeds op afspraak.

Groeigroepen

Groeigroep staat voor: meer uitdaging onder ontwikkelingsgelijken 🙂 Wij brengen ontwikkelingsgelijken samen en dagen ze uit om te groeien. 1 keer per maand op zondag in Hasselt en Westende, schooljaar 2016-2017. Inschrijven is handig, wij beperken de groep.

 

Kleutergroep, lagere school en jongeren in Westende en Hasselt, info hier

Studiecoaching bij onderpresteren

Nogal wat hoogbegaafde kinderen ervaren zodanig weinig uitdaging dat zij in het onderpresteren gaan. Na lange tijd niets te hoeven doen voor school, worden zij ineens wel verwacht om te kunnen leren en leveren wat er gevraagd wordt. Het is danig schrikken als dit gebeurt. Als ouder ga je met de zorg voor je kind slapen en ’s ochtends begint het gewoon weer opnieuw. Je maakt je zorgen over de toekomst, je ziet je kind twijfelen en ongelukkig zijn maar je beschikt niet over de juiste tools om je kind hierbij te helpen.

Wij werken doelgericht aan studievragen: wat heb jij nodig om tot betere prestaties te komen? Dit pakken we vanaf het eerste contact aan, het duurt dan ook niet lang voor je resultaten boekt 🙂

Ouders worden bij ons nauw betrokken, “onze” jongeren vinden dat zelfs vaak fijn!

Wij werken individueel en in groep, klik op de linken voor meer info.

Oudertraining in kleine groep

Nieuw aanbod gaat eind oktober van start in Oostende, daarna volgen Oostvleteren (november) en Hasselt (januari). Voor ouders van kinderen met ontwikkelingsvoorsprong: je hebt vele vragen rond het juist stimuleren van je kind, je wil beter leren omgaan met de extreme emoties en zoekt naar handvatten om het opvoeden harmonieuzer te laten verlopen.

Daarnaast is er de ouder en kind training onderpresteren slimmer aanpakken, kijk hier voor bij het groepsprogramma Slim onderpresteren aanpakken.

Wij werken met diverse materialen die ons inspireren, zo maken wij steeds een programma op maat.

 

header_sensikids  talentenlijn_peuters_mapB-JFrA7CAAEkkhJ

Annulatiebeleid

We zijn gezegend met heel wat mensen die correct omgaan met de afspraken en dat is fijn, toch merken we regelmatig dat mensen een afspraak maken en niet opdagen of zeer kort op het afgesproken moment annuleren. Dat zorgt ervoor dat wij na lang beraad alsnog een annulatiebeleid zullen hanteren. Wij reserveren graag tijd, maar willen tegelijk mensen ook zo snel mogelijk bedienen. Kunt u alsnog niet op de afspraak zijn, dan horen wij dat graag tijdig opdat wij uw moment aan iemand anders kunnen geven.

Afzeggen tot 48u op voorhand kost u niets, laat ons wel iets weten aub.

Binnen de 48u op de afspraak kunnen wij zeker begrijpen dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden, begrijpt u echter ook dat wij hiervoor wel €25 aanrekenen. Neem in ieder geval contact met ons op, dan kunnen wij u tegemoetkomen.

In kader van dit beleid zullen wij ook enkel nog intake gesprekken reserveren mits de intake papieren ook op voorhand werden ingediend via mail. Het indienen van de ingevulde papieren geldt als bevestiging van je afspraak én het zorgt dat wij ons terdege kunnen voorbereiden op onze kennismaking.